FacebookTwitterGoogle+EmailLinkedInPinterest

Eskubide eta betebeharrak

Boluntarioen Eskubideak

Boluntarioek eskubide hauek dituzte:

 • Eskeintzen zaizkien eginkizunetan aritzeko behar dituzten argibideak, prestakuntza, orientazioa, laguntza eta, hala behar izanez gero, baliabide material guztiak.
 • Diskriminaziorik gabe tratatuak izatea, beren askatasuna, duintasuna, intimitatea eta sinismenak erreparatuz.
 • Zein erakundetan sartzen diren, hartan gogotsu parte artzea, eta estatutuekin nahiz aplikazio arauekin bat, programak prestatzen, diseinatzen, betearazten eta ebaluatzen laguntzea.
 • Boluntariotzan aritzeagatik etar dakizkiekeen istripu eta eritasun arriskuen kontrako aseguruak izatea, arau bidez ezartzen diren azaugarriekin eta aseguratutako kapitalak izanik.
 • Beren beharretan sortutako gastuak kobratzea.
 • Boluntario direla egiaztatze duen agiria izatea.
 • Beren zereginetan behar diren segurtasun eta higiene baldintzak izatea, jarduera nolakoa den kontuan hartuta.
 • Beren jarduerak duen balioagatik gizartearen errespetua ete esker ona izatea.

Bolutarioen betebeharrak

Boluntarioak behartuta daude:

 • Zein erakundetan sartzen diren, harekin hartutako konpromisoak betetzea eta haren helburuak eta araudia errespetatzera.
 • Boluntariotza lanean haiengana heltzen den informazioaren konfideltzialtasuna gordetzera.
 • Onuradunak edo harekin lotura duten pertsonek egiten ahal dizkioten edozein kontraprestazio matarialak errefusatzera.
 • Beren boluntariotzaren onuradunen eskubideak errespetatzera.
 • Zintzo eta elkartasunez jokatzera.
 • Erakundeak aurreikusitako prestakuntza lanetan parte hartzera, ain zuzen ere berari esleitu zaizkion jarduera eta eginkizunetan, bai eta ematen dituzten zerbitzuen kalitateari eusteko etengabe behar direnetan.
 • Esleitutako jerdueren helburuetarako behar diren jarraibideak betetzera.
 • Erakundearen kreditazioa eta ikurrak behar bezala erabiltzea.
 • Erakundeak eskura jartzen dizkieten baliabide materialak errespetatu eta zaintzea.

Nafar Gobernua - Gobierno de Navarra Baztango Udala

Kokapena

 • Fko. Joakin Iriarte, 2
  Elizondo (Nafarroa)

Harremana

Ordutegia

Astelehenetik ostiralera 9:00-14:00

Facebook Zatoz!